THẬP TOÀN ĐẠI BỔ (Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Thục địa, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Hoàng kỳ Nhục quế, Mật ong) Traphaco

06/10/2013 18:30

THẬP TOÀN ĐẠI BỔ

Hoàn mềm 10g, Hộp 10 hoàn

Thành phần

Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Thục địa, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Hoàng kỳ Nhục quế , Mật ong.

Tá dược ...vđ... 10 g

Chỉ định

Dùng trong trường hợp cơ thể suy nhược, thiếu máu, kém ăn, hồi hộp, chóng mặt, ra mồ hôi trộm, tràng nhạc, di mộng tinh, thị lực giảm, lạnh chân tay.

Liều dùng, cách dùng

Ngày dùng 2-3 lần, mỗi lần 1 hoàn.

Chống chỉ định

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc

- Người bệnh khí huyết hư nhưng cơ thể nhiệt

- Phụ nữ có thai

Hạn sử dụng: 24 tháng

Chứng nhận: TCCS

Thập toàn đại bổ có trong danh mục thuốc Thiết yếu Việt Nam (Bộ Y tế)

Thập toàn đại bổ có trong danh mục thuốc Chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh (Bộ Y tế).

Chia sẽ qua twitter bài: THẬP TOÀN ĐẠI BỔ (Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Thục địa, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Hoàng kỳ Nhục quế, Mật ong) TraphacoChia sẽ qua MySpace bài: THẬP TOÀN ĐẠI BỔ (Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Thục địa, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Hoàng kỳ Nhục quế, Mật ong) TraphacoChia sẽ qua google bài: THẬP TOÀN ĐẠI BỔ (Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Thục địa, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Hoàng kỳ Nhục quế, Mật ong) TraphacoChia sẽ qua LinkedIn bài: THẬP TOÀN ĐẠI BỔ (Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Thục địa, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Hoàng kỳ Nhục quế, Mật ong) TraphacoChia sẽ qua facebook bài: THẬP TOÀN ĐẠI BỔ (Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Thục địa, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Hoàng kỳ Nhục quế, Mật ong) TraphacoChia sẽ qua stumbleupon bài: THẬP TOÀN ĐẠI BỔ (Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Thục địa, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Hoàng kỳ Nhục quế, Mật ong) TraphacoChia sẽ qua icio bài: THẬP TOÀN ĐẠI BỔ (Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Thục địa, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Hoàng kỳ Nhục quế, Mật ong) TraphacoChia sẽ qua digg bài: THẬP TOÀN ĐẠI BỔ (Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Thục địa, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Hoàng kỳ Nhục quế, Mật ong) TraphacoChia sẽ qua yahoo bài: THẬP TOÀN ĐẠI BỔ (Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Thục địa, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Hoàng kỳ Nhục quế, Mật ong) TraphacoChia sẽ qua yahoo bài: THẬP TOÀN ĐẠI BỔ (Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Thục địa, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Hoàng kỳ Nhục quế, Mật ong) TraphacoChia sẽ qua yahoo bài: THẬP TOÀN ĐẠI BỔ (Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Thục địa, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Hoàng kỳ Nhục quế, Mật ong) TraphacoChia sẽ qua yahoo bài: THẬP TOÀN ĐẠI BỔ (Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo, Thục địa, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Hoàng kỳ Nhục quế, Mật ong) Traphaco